24
سال

در یکی از روزهای گرم تیر ماه سال 1375 بود که تلفن دفتر مهندس شیردل به صدا درآمد ؛ پشت خط یک دوست قدیمی بود ، با یک پیشنهاد جالب

پیشنهاد این بود :

ساخت و تولید محصول جدیدی با نام مبل تختخوابشو.

« تحول در تولید با یک نمونه مبل تختخوابشو آغاز شد »

جدیدترین